Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Huyện kiểm tra tiến độ Nông thôn mới kiểu mẫu tại Tức Tranh

06-08-2020 14:36

Ngày 6/8/2020, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Tức Tranh về tiến độ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Tham gia đoàn có đại diện một số một phòng, ban, ngành, đoànthể của huyện. 

Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến tháng 8 năm 2020, xã Tức Tranh đạt 15/19 tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu. 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 về quy hoạch do thiếu quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang tập trung, khu trung tâm xã; Tiêu chí số 2 về giao thông do chưa lát gạch 2 bên đường khu trung tâm; Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa thiếu nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng; Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm do chưa có nghĩa trang tập trung đảm bảo cảnh quan môi trường. Về xây dựng xóm Nông thôn mới kiểu mẫu địa phương mới có 4 xóm được công nhận xóm Nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xóm đang hoàn thiện hồ sơ. Xã còn phải phấn đấu ít nhất 8 xóm nữa đạt Nông thôn mới kiểu mẫu mới đạt tỷ lệ trên 55%. Xã cũng đã phân công cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo xã theo chức năng nhiệm vụ tham mưu kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí trên. Đại diện một số phòng, ban ngành, đoàn thể huyện thành viên đoàn kiểm tra đánh giá sự vào cuộc của địa phương chưa quyết liệt, chưa có giải pháp cụ thể và chưa tận dụng hết các điều kiện nguồn lực trong thực hiện các tiêu chí, trong đó, có tiêu chí không cần tiền. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định xã Tức Tranh về đích Nông thôn mới kiểu mẫu nằm trong kế hoạch của tỉnh và huyện. Đồng chí đề nghị: Thứ nhất địa phương cần phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám của Hội đồng Nhân dân, điều hành của Ủy ban Nhân dân; kiện toàn lại Ban chỉ đạo xã, rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thứ hai là phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận tổ quốc và các thành viên. Thứ 3 là xã cần tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo xã, là căn cứ kiểm điểm khi hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Tin và ảnh: Văn HùngThống kê truy cập

Đang truy cập:5397

Tổng truy cập: 443750